4 października
ponwtśrczwpiąsobnie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
rezerwacja niemożliwa
brak miejsc wolnych
zostały wolne miejsca
wybrana data

Ratusz Staromiejski

WAŻNE INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Bilet ulgowy za okazaniem stosownych dokumentów przysługuje: uczniom, studentom, doktorantom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, nauczycielom, kombatantom oraz odznaczonym medalami za zasługi dla kultury

Bilet bezpłatny za okazaniem stosownych dokumentów przysługuje: odznaczonym orderami państwowymi, pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom ICOM, ICOMOS, dzieciom do lat 7, posiadaczom Karty Polaka, weteranom i weteranom poszkodowanym, opiekunom grup wycieczkowych 1/15 osób, przewodnikom turystycznym.

W środy wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.

OSTATNIE WEJŚCIE NA WIEŻĘ JEST MOŻLIWE NA 20 MINUT PRZED ZAMKNIĘCIEM. 
 

Brak wydarzeń wybranego dnia! Wybierz inny dzień.