2 maja
ponwtśrczwpiąsobnie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
rezerwacja niemożliwa
brak miejsc wolnych
zostały wolne miejsca
wybrana data

Dom Mikołaja Kopernika


WAŻNE INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Zakup biletów do Domu Mikołaja Kopernika oznacza akceptację regulaminu sprzedaży

Bilet ulgowy za okazaniem stosownych dokumentów przysługuje: uczniom, studentom, doktorantom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, nauczycielom, kombatantom oraz odznaczonym medalami za zasługi dla kultury

Bilet bezpłatny za okazaniem stosownych dokumentów przysługuje: odznaczonym orderami państwowymi, pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom ICOM, ICOMOS, dzieciom do lat 7, posiadaczom Karty Polaka, weteranom i weteranom poszkodowanym, opiekunom grup wycieczkowych 1/15 osób, przewodnikom turystycznym

• Muzeum nie prowadzi rezerwacji biletów, można je zakupić on-line lub na miejscu w kasie. Zakup biletów nie jest rezerwacją

• W Muzeum Domu Mikołaja Kopernika obowiązuje limit osób mogących jednocześnie przebywać na budynku. Zwiedzający wpuszczani są na bieżąco w miarę dostępności miejsca

• Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika

Bilet na ekspozycje zakupiony on-line nie gwarantuje wejścia poza kolejnością

• Zwiedzających posiadających bilet na KINO 4D zakupiony on-line zapraszamy bezpośrednio do kasy muzeum maksymalnie 10 minut przed wyznaczoną godziną seansu

• Orientacyjny czas zwiedzania wynosi około 1 godziny, lecz jest to zależne od indywidualnych preferencji zwiedzającego


• W czwartki wstęp na wystawy jest bezpłatny.
 
Seanse odbywają się na jednej sali kinowej
 
• 4D – ruchomy puf 
• 3D – nieruchome siedzenie na antresoli


•  Bilety w systemie on-line są sprzedawane na filmy 4D tylko w języku polskim. Bilety na filmy 4D w języku angielskim i niemieckim są sprzedawane w kasie Domu Mikołaja Kopernika po uprzednim ustaleniu terminu.

•   Tickets for 4D films in Polish can be purchased on-line. Tickets for 4D films in English and German can be purchased at the ticket office of the House of Nicolaus Copernicus after previous reservation.

•   Online werden Karten für 4D - Filme in polnischer Sprache verkauft. Karten für 4D-Filme in englischer und deutscher Sprache werden nach Terminvereinbarung an der Kasse des Nicolaus-Copernicus-Hauses verkauft.


OSTATNIE WEJŚCIE NA EKSPOZYCJE JEST MOŻLIWE 30 MINUT PRZED GODZINĄ ZAMKNIĘCIA MUZEUM

 

Brak wydarzeń wybranego dnia! Wybierz inny dzień.