7 października
ponwtśrczwpiąsobnie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
rezerwacja niemożliwa
brak miejsc wolnych
zostały wolne miejsca
wybrana data

Oferta specjalna

WAŻNE INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄYCH

Bilet ulgowy za okazaniem stosownych dokumentów przysługuje: uczniom, studentom, doktorantom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, nauczycielom, kombatantom oraz odznaczonym medalami za zasługi dla kultury

Bilet bezpłatny za okazaniem stosownych dokumentów przysługuje: odznaczonym orderami państwowymi, pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom ICOM, ICOMOS, dzieciom do lat 7, posiadaczom Karty Polaka, weteranom i weteranom poszkodowanym, opiekunom grup wycieczkowych 1/15 osób, przewodnikom turystycznym

Karnet dwudniowy obejmuje: wejście do Ratusza Staromiejskiego, na Wieżę Ratuszową, do Domu Mikołaja Kopernika, Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Twierdzy Toruń, Muzeum Podróżników, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą oraz Muzeum Historii Torunia. Karnet nie obowiązuje na seanse 4D w Domu Mikołaja Kopernika, 3D w Muzeum Historii Torunia oraz na warsztaty wypieku piernika w Muzeum Toruńskiego Piernika.

WYBRANY DZIEŃ ZAKUPU OZNACZA PIERWSZY DZIEŃ WAŻNOŚCI KARNETU

W PONIEDZIAŁKI CZYNNA JEST TYLKO WIEŻA RATUSZOWA. ODDZIAŁY MUZEUM MOŻNA ZWIEDZAĆ OD WTORKU DO NIEDZIELI

Godzina
10:00 - 18:00 Karnety dwudniowe KUP BILETY