Cena: 75,00 zł

W albumie zaprezentowane są najcenniejsze obiekty z liczącego ponad sto tysięcy zasobu Muzeum Okręgowego. Są to obiekty związane z dziejami, sztuką i kulturą Torunia oraz regionu, cenne nie tylko ze względu na swoje walory artystyczne, ale także ze względu na wyjątkową wartość historyczną.

Toruń 2009, il. kol., ss. 280, cena: 105 zł