Cena: 21,00 zł

Katalog wystawy pod tym samym tytułem. „Zatrzymane przed laty w kadrze obrazy przedstawiające miasto i jego mieszkańców z innej, mniej znanej strony, obecnie posiadają nieocenioną wartość, stanowią niekłamane źródło historyczne i są dokumentem czasów, w których zostały wykonane, dlatego też warto je gromadzić, chronić i przypominać.

Toruń 2010, il. kol. i cz-b., ss.63, cena: 21 zł