Cena: 37,00 zł

Monografia Ratusza Staromiejskiego, obejmująca jego dzieje od połowy XIII wieku do 2002 roku. Spis treści: Rozdział I. Narastanie zabudowy śródrynkowej od połowy XIII do połowy XIV wieku; Rozdział II. Budowa nowego Ratusza w końcu XIV wieku; Rozdział III. Rozbudowa Ratusza w latach 1602 –1605; Rozdział IV. Zniszczenie Ratusza w 1703 roku i jego barokowa odbudowa; Rozdział V. Ratusz w okresie od 1939 do 1945 roku; Rozdział VI. Generalny remont Ratusza na muzeum po 1945 roku; Rozdział VII. Prace konserwatorskie prowadzone w latach 1996–2002.

Toruń 2004, ss. 248, il. kol. i cz-b., cena: 37 zł