Cena: 21.00 zł

Spis treści:

Bogusław Uziembło, Wstęp

Rada Muzealna na lata 2002-2006

Krzysztof Mikulski, Dzieje rodziny Steinerów.. Studium prozopograficzne na marginesie identyfikacji portretu Johanna Steinera (1687-1750)

Alina Kardas, Patrycjat czy elita władzy. Wstęp do rozważań nad toruńską grupą rządzącą w XVII i początkach XVIII wieku

Adam Musiałowski, XVII-wieczny skarb z Gzina, gm. Dąbrowa Chełmińska. Przyczynek do typologii półtoraków koronnych Zygmunta III Wazy

Romualda Uziembło, Badania archeologiczne w Małej Nieszawce. Stanowisko nr 1

Roman Domagała, Zamek krzyżacki w Małej Nieszawce koło Torunia w świetle badań archeologicznych

Waldemar Rozynkowski, Z historii komturstwa nieszawskiego

Rocznik Muzeum w Toruniu, t. XI, 2002, red. H. Maciejewska-Marcinkowska, B. Uziembło, il. i cz-b., ss. 128, ISSN 0495-923-X, cena: 21 zł