Cena: 18,00 zł

Toruń 2008 (2009), red. M. Rubnikowicz, B. Uziembło, J. Biela, il. kol. i cz-b., ss. 176, ISSN 0495-923-X, cena: 53 zł

 

Spis treści:

Bogusław Uziembło, Wstęp

Eugeniusz Gąsiorowski, Toruński Dwór Artusa, Dom Kupców Zbożowych i podobne siedziby stowarzyszeń w miastach hanzeatyckich

Katarzyna Kluczwajd, Srebra toruńskie i inne nabyte do kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu (1992–2008)

Adam Musiałowski, Udział monety zakonnej i pruskiej w obiegu pieniężnym północnej Wielkopolski i Kujaw do końca XV wieku

Beata Bielińska-Majewska, Schyłkowopaleolityczne materiały krzemienne z kompleksu stanowisk w Brzozie, gm. Wielka Nieszawka (badania wykopaliskowe w 2001 roku)

Działalność Muzeum Okręgowego w Toruniu w 2008 roku, oprac. Bogusław Uziembło, Joanna Biela