Cena: 32.00 zł

Spis treści: Michał Woźniak, Wprowadzenie; Wilhelmina Iwanowska, Wstęp; Waldemar Voisé, Kopernik czyli o sztuce myślenia; Zenon H. Nowak, Mikołaj Kopernik jako uczeń szkoły św. Jana w Toruniu i studium partykularnego w Chełmnie; Janusz Małłek, Mikołaj Kopernik jako lekarz i prawnik; Janina Mazurkiewicz, Muzeum Mikołaja Kopernika Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu (1960-2000); Wojciech Kantak, Projekt utworzenia Działu Pomorskiego w Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu; Adam Musiałowski, Późnośredniowieczny skarb brakteatowy z Torunia; Romualda Uziembło, Podstawka do rożna z zamku w Małej Nieszawce; Piotr Birecki, Skrzynka cechu piwowarów na tle XVIII-wiecznej intarsji toruńskiej; Katarzyna Paczuska, Kolekcja sztuki Dalekiego Wschodu Muzeum Okręgowego w Toruniu na tle innych darów Tadeusza Wierzejskiego; Janina Mazurkiewicz, Wspomnienia pośmiertne o Halinie Załęskiej (1916-1989).

Toruń 2001, il. cz-b. i kol., ss. 221, ISBN 83-87083-35-6, cena: 32 zł