Cena: 27.00 zł

Spis treści:

Bogusław Uziembło, Wstęp

Maria Poksińska, Elżbieta Pilecka, Gotyckie dekoracje malarskie wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Przyczynek do badań opracowań późnogotyckich elewacji w architekturze państwa zakonnego w Prusach

Małgorzata Musiela, Problematyka konserwatorska elewacji wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu - technologia i estetyka

Jerzy Olczak, Oszklenia okienne zamku krzyżackiego w małej Nieszawce koło Torunia

Katarzyna Kluczwajd, Historia ,,haniebna" Napoleona Bonaparte. O dwóch zabytkach toruńskich i satyrze na Napoleona

Sławomir Majoch, Rzeźba ,,Chrystusa dźwigającego krzyż" z kościoła konkatedralnego w Chełmży. Forma i funkcja

Andrzej Sciepuro, Wspomnienie o Hannie Makowieckiej (1907-2001), kierującej Gabinetem Rycin w Muzeum w Toruniu w latach 1946-1973

Toruń 2003, il. kol. i cz-b., ss. 94, ISSN 0495-923-X, cena: 27 zł