Cena: 42.00 zł

Toruń 2007 (2008), red. M. Rubnikowicz, A. Ziemlewska, H. Maciejewska-Marcinkowska, il. kol. i cz-b., ss. 148, ISSN: 0495-923-X, cena: 42 zł

 

Marek Rubnikowicz, Wstęp

Stanisław Salmonowicz, Rektor Johann (Jan Albin) Kries i jego rodzina w Toruniu

Andrzej Drączkowski, Portret Johanna Albinusa Kriesa - problem identyfikacji

Annika Sahana Hossain, „Kriegskunst” am Bezirksmuseum Thorn - eine Sammlung deutscher Werke

Katarzyna Paczuska, Prace Utagawy Kunisady ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Magdalena Nierzwicka, Andrzej Karwowski, Figurka Majów ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Ewa Bokiniec, Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego odkryte w Lisewie, gm. Loco, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 26

Działalność Muzeum Okręgowego w Toruniu w 2007 r.

Andrzej Drączkowski, Leszek Józef Antoni Błędzki (1932-2007)

Hanna Maciejewska-Marcinkowska, Barbara Kukowicz-Wirowska, Kalina Anna Skłodowska-Antonowicz (1923-2003)