Cena: 37.00 zł

Toruń 2006, red. B. Uziembło, A. Drączkowski, A. Kuczborska i in., il. kol. i cz-b., ss. 192, ISSN: 0495-923-X, cena: 37 zł

 

Spis treści:

Anna Kosicka, Wstęp

Piotr Trybuszewski, Nastawa ołtarza głównego z kościoła Świętego Jakuba w Toruniu. Budowa i problematyka konserwatorska

Katarzyna Paczuska, Portrety aktorów teatru kabuki na drzeworytach japońskich ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu

Beata Bielińska-Majewska, Zabytki krzemienne pochodzące z badań wykopaliskowych kompleksu stanowisk schyłkowopaleolitycznych w Brzozie, gm. Wielka Nieszawka przeprowadzonych w 1996 r.

Magdalena Nierzwicka, Przemiany w stroju Indian z Meksyku na przestrzeni dziejów. Współczesny strój meksykański ze zbiorów Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika w Toruniu

Anna Kosicka, Bogusław Uziembło, Muzeum Okręgowe w Toruniu - 2001-2006

Katarzyna Kluczwajd, Janina Myślińska (1928-1994)

Janina Kruszelnicka z Hechtów (1923-2006)

Anna Kosicka, Helena Anna Żurawska z długosińskivh (1927-2006)