Cena: 50,00 zł

Wojciech Jakubowski zajmuje bardzo ważną pozycję w sztuce Torunia drugiej połowy XX wieku. Jest jednym z pierwszych absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, niedościgłym mistrzem wykonywanych w miedziorycie ekslibrisów. Katalog zawiera charakterystykę twórczości, kalendarium oraz wyczerpująca bibliografię co czyni publikację bogatym kompendium wiedzy na temat twórczości artysty.

Toruń 2014, il. cz-b. i kol., ss. 126, cena: 50 zł