Cena: 27,00 zł

Katalog wystawy zawierający: opis obyczajów pogrzebowych w XVII i XVIII-wiecznym Toruniu, krótką historię kościołów w tychże wiekach oraz rozdziały przybliżające poszczególne elementy materialnej tradycji pogrzebowej, takie jak: kolekcja ubiorów, dodatki, trumny, panegiryki funeralne zachowane w toruńskich zbiorach.

Toruń 2005, il. kol., ss. 87, cena: 27 zł