Cena: 35,00 zł

Japonia słynie na całym świecie ze swej sztuki i rzemiosła. Nigdzie indziej chyba nie połączono funkcjonalności z formą w sposób tak doskonały, nigdzie też nie zespolono tak ściśle rzemiosła ze sztuką.

Tworzenie dzieł sztuki i przedmiotów artystycznego rękodzieła podniesione zostało w feudalnej Japonii do rangi bliskiej obrzędowi religijnemu, który też często procesowi twórczemu towarzyszył. Niemało przyczynił się do tego buddyzm Zen, który odegrał w Japonii ogromną rolę w kształtowaniu sztuki i postaw z nią związanych. Może zresztą dzięki piedestałowi, na który została wyniesiona, jest nam ta sztuka tak bliska i oddziałuje na nas tak silnie, pomimo wielkich różnic kulturowych dzielących Japonię od Europy.

Niniejsza publikacja to katalog wystawy czasowej o tym samym tytule, eksponowanej w Muzeum Sztuki w Kamienicy pod Gwiazdą w okresie od czerwca do października 2018 roku. Ukazuje nie tylko to, z czego Japonia słynęła najbardziej czyli militaria, ale także historię tego niezwykłego kraju. Sztuka kucia miecza osiągnęła wtedy apogeum.

Toruń 2018, prac. Katarzyna Paczuska, il. kol., ss. 60, ISBN 978-83-60324-90-5, cena: 40 zł