Cena: 60,00 zł

Brak towaru na stanie magazynowym

oprac. Wojciech Kowalski

Katalog, towarzyszący wystawie w Muzeum Okręgowym w Toruniu w dniach od 15 grudnia 2018 roku do 17 marca 2019 roku, w sposób naturalny łączy się z wcześniejszym katalogiem kolekcji autora, który wydany został w związku z wystawami w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i w Muzeum Miejskim w Gliwicach w 2013 roku. Nie stanowi ona jednak powtórnej publikacji pokazywanego wtedy zbioru, ale jej kontynuację w postaci prezentacji nabytków dokonanych w ostatnich latach. Znacznie wzbogaciły one całą kolekcję, co znalazło swoje odzwierciedlenie także w tytule katalogu, który obok fajansu z Delft zapowiada także prezentację przykładów ceramiki wcześniejszej, poprzedzającej produkcję tego ośrodka. Chodzi o tak zwaną majolikę niderlandzką, która produkowana była zrazu pod wpływem włoskim, a z czasem uległa przeobrażeniu pod względem zarówno dekoracji, jak i technologii i w końcu przekształciła się w fajans zwany potem „tradycyjnym”. Katalog obok talerzy, wazonów i variów zawiera także kategorie „flizy”. W zakresie terminologii obok nazw polskich podawane są także nazwy niderlandzkie jako tradycyjne określenia danych typów wyrobów.

Toruń 2018, il. kol., ss. 144, cena:60 zł