Cena: 58,00 zł

Ferdynand Ruszczyc (1870-1936). Życie i dzieło, oprac. S. Krzysztofowicz-Kozakowska, A. Kroplewska-Gajewska, Kraków 2002, il. kol. i cz-b., ss. 227, ISBN 83-87312-82-7, cena: 58 zł

„Obrazy tego wielkiego twórcy znane są stosunkowo dobrze polskiej publiczności – dzięki wielu wystawom, w tym zwłaszcza monograficznej, przygotowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie w 1964 roku. Każdy, kto choć trochę interesuje się sztuką polską, zna wielkie monumentalne dzieło Ruszczyca – Ziemia, wielokrotnie reprodukowane. Jest więc Ferdynand Ruszczyc znany szeroko jako malarz.” (ze wstępu)