Cena: 50,00 zł

 

Katalog zawiera Słowo wstępne p.o. dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu – Aleksandry Mierzejewskiej, tekst analityczno-krytyczny o twórczości malarza Anny Kroplewskiej-Gajewskiej pt. Szymon Szumiński – dar postrzegania piękna…, ilustrowane Kalendarium życia i twórczości oraz tekst przyjaciela malarza – Janusza Traczykowskiego – Mistrz zza ściany.

Ponadto katalog zawiera wykaz prac i bibliografię katalogów wystaw indywidualnych, zbiorowych oraz prasy. Całość jest bogato ilustrowana rysunkami, grafiką i najobszerniej – malarstwem, w którym Szymon Szumiński osiągnął niebywałe mistrzostwo w oddaniu kolorem i światłem życia codziennego w jego licznych odsłonach – od martwej natury, poprzez sceny rodzajowe, portrety, akty na pejzażu skończywszy.

 

Zakończeniem katalogu jest streszczenie jego zawartości w języku angielskim, by autora malarstwa, którego zadaniem miało być dawanie radości, przybliżyć nie tylko polskiemu odbiorcy.

Toruń 2020, il. cz-b. i kol. ss. 136, ISBN: 978-83-958952-0-3, cena: 50 zł