Cena: 70.00 zł

II wydanie książki poświęconej historii królewskich arrasów stanowi pierwszy z trzech tomów kompleksowego opracowania kolekcji (kolejne tomy to właściwy katalog zbioru oraz zbiór esejów problemowych). Autorka dokonała w niej przeglądu dotychczasowej literatury przedmiotu, uzupełniając braki i weryfikując niektóre hipotezy. Przeprowadziła także wnikliwą kwerendę archiwalną. Wyniki jej badań rzucają nowe światło na liczne wydarzenia z dziejów arrasów i istotnie poszerzają wiedzę o losach zbioru.

Kraków 2020, il. kol., ss. 239, ISBN 978-83-66648-05-0, cena: 70 zł