Cena: 150.00 zł

Publikacja omawiająca szeroko pojęte działania badawcze i konserwatorskie, obejmujące 87 dzieł włoskich z kolekcji Lanckorońskich, prowadzone w latach 1994-2010 w Zamku Królewskim na Wawelu. Wydawnictwo stanowi wnikliwą prezentację największego w dziejach polskiej konserwacji zespołu prac nad obrazami włoskimi na podłożu drewnianym. Wyniki badań jak i opis przeprowadzonych działań konserwatorskich to niezwykle ważne opracowanie dla przyszłych prac badawczych i konserwatorskich w zakresie malarstwa włoskiego na drewnie.
Ofiarowana narodowi polskiemu przez prof. Karolinę Lanckorońską część zachowanej kolekcji dzieł sztuki i pamiątek rodzinnych, zgromadzonych przez jej ojca Karola Lanckorońskiego, jest obecnie największym w Polsce i znaczącym w skali europejskiej zbiorem dzieł wczesnego malarstwa włoskiego. Ten wyjątkowy zbiór dzieł powstałych w wiekach XIV - XVI został przywrócony środowisku naukowemu oraz szerokiej publiczności, a wieloletni program badawczo-konserwatorski obejmujący gotyckie i renesansowe obrazy z kolekcji Lanckorońskich stał się pierwszym, interdyscyplinarnym i tak szeroko potraktowanym - zarówno pod względem skali zadania, jak i zakresu prowadzonych prac - przedsięwzięciem w dziejach polskiego muzealnictwa.
Publikacja zawierająca prezentację badań technologicznych i prac konserwatorskich jest niezwykle ważnym wydarzeniem nie tylko w polskim środowisku konserwatorskim, ale także w skali światowej. Wydanie tego typu pozycji, poza upublicznieniem wykonanych na najwyższym poziomie prac badawczo-konserwatorskich, jest również jeszcze jednym hołdem złożonym Donatorce.

Kraków 2020, il. kol., ss. 558, ISBN 978-83-66648-03-6, cena: 150 zł