Cena: 22,00 zł

Jest to niezwykle staranna reedycja wydanej w 1934 roku pracy Gwidona Chmarzyńskiego „Sztuka w Toruniu. Zarys dziejów”, będącej do dziś niedościgłym wzorem kompleksowego opracowania sztuki miasta. Rozprawa ta na trwałe weszła nie tylko do historiografii artystycznej Torunia, lecz i polskiej historii sztuki. Obecne jej wydanie poprzedzają dwa teksty wprowadzające, jeden prezentujący sylwetkę jej autora – G. Chmarzyńskiego (J. Poklewski), drugi omawiający zaprezentowaną przez tego badacza wizję sztuki Torunia (E. Pilecka). Całość uzupełnia interesująco zestawiony bogaty materiał ilustracyjny wzorowany na innym dziele G. Chmarzyńskiego „Toruń dawny i dzisiejszy” (1933), uzupełniony o współczesne ujęcia niektórych zabytków w mieście.

Toruń 2014, il. cz.-b. i kol., twarda oprawa, ss. 256, cena: 22 zł