Cena: 35,00 zł

Książka poświęcona dawnym mieszkańcom Torunia, w szczególności ich hisotrycznym ubiorom od średniowiecza do czasów nowożytnych.

Maria Magdalena Gessek, Modne stroje mieszkańców Torunia (XIV-XVIII wiek), Toruń 2022, ss. 196. Cena 35 zł