Cena: 20,00 zł

Bogato ilustrowany katalog towarzyszy wystawie jubileuszowej 150 lat Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861-2011. Redakcja zrezygnowała tu z tradycyjnego schematu katalogów ekspozycji, przewidującego podział na partię esejów omawiających problematykę wystawy (czy też czasem luźniej z nią związanych) i partię katalogu prezentującego i analizującego w określonym układzie zaprezentowane eksponaty. Przyjęto natomiast konstrukcję dzielącą tekst na części według następujących po sobie etapów historii toruńskiego muzealnictwa, wewnątrz których po krótkim wprowadzeniu o charakterze ogólnym narrację budują precyzyjne omówienia eksponatów odnoszących do danego etapu historycznego poprzez swoją proweniencję, bądź walory ilustracyjne.

Toruń 2011, il. kol i cz.-b., twarda oprawa, ss. 264, cena: 20 zł