Cena: 30,00 zł

Brak towaru na stanie magazynowym

Średniowieczne monety polskie i zachodniopomorskie.

W katalogu opracowane i zaprezentowane zostały 654 monety, poczynając od pierwszej – wybitego w latach 1000–1010 denara Bolesława Chrobrego. Dalej mamy monety wybijane przez kolejnych władców i książąt dzielnicowych, ale też i możnowładców, jak denary kujawskie Piotra Wszeborowica (ok. 1195–1200). Epokę piastowską zamykają trzy kwartniki Kazimierza Wielkiego z ostatnich lat jego rządów. Znaczną część katalogu obejmują monety Jagiellonów, wśród których przeważają półgrosze Władysława Jagiełły. Katalog kończy trzeciak księcia płockiego Siemowita IV (1379–1426) oraz niewielki zespół monet zachodniopomorskich. W części ilustracyjnej, na 12 tablicach zostały pomieszczone w wyborze podstawowe typy opisanych monet.

Toruń 2015, ss. 74 + 12 tabl., cena: 30 zł