Cena: 49,00 zł

Publikacja jest efektem muzeologicznej konferencji naukowej pt. „Nowoczesne muzeum – relacje
i narracje”, która odbyła się w dniach 20–22 kwietnia 2022 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

W niniejszym tomie znajduje się 15 artykułów podejmujących szerokie spektrum problematyki muzealnej. Rozpoczynający publikację tekst Beaty Nessel-Łukasik traktuje o problematyce budowania narracyjności na przykładzie wystawy stałej nowo powstałego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Kolejny autor – Krzysztof Banach –  swój artykuł poświęca stałym wystawom podejmującym zagadnienie eksterminacji Żydów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Tematykę muzeów biograficznych porusza Michał Kłosiński prezentując koncepcje i sposoby narracji wystawienniczej w wybranych muzeach tego typu w Polsce. Interesującą analizę wpływów narzędzi nowoczesnej narracji filmowej na współczesne wystawiennictwo przeprowadza zaś Rafał Syska, przyglądając się ekspozycjom m.in. Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku czy Terror Háza w Budapeszcie.

Z kolei Iwona Markowska zwraca uwagę na dokonującą się na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmianę statusu obiektów proweniencji niemieckiej, które zyskują rangę zabytków muzealnych i są wpisywane

do inwentarzy. Tematem artykułu Lucjana Buchalika i Andrzeja Zabieglińskiego jest nowatorskie na gruncie polskim partnerstwo między instytucją kultury a podmiotem biznesowym, którego efektem jest nie tylko nowa infrastruktura muzealna, ale również stała współpraca przynosząca wymierne korzyści, zarówno partnerom, społeczności lokalnej, jak i przestrzeni miasta. O oddziaływaniu na otaczającą muzea przestrzeń i „wychodzeniu instytucji poza mury”, czyli o idei muzeum rozszerzonego (ang. extended museum), traktuje również artykuł Macieja Żołnierczuka, w którym autor wskazuje na zasadność rozszerzania kompetencji muzeum o „konserwację” krajobrazu i środowiska.

Następne teksty poruszają problematykę odpowiedzialności środowiskowej. I tak Anna Śliwa opowiada o działaniach i strategicznym myśleniu proekologicznym w Muzeum Miasta Gdyni. Z kolei Katarzyna Schellner szeroko nakreśla tło funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Koninie, skupiając się na prezentacji wpływu górnictwa odkrywkowego, a także zintensyfikowanych działań rekultywacyjnych, na region i samą instytucję.

Ważne wątki w swych rozważaniach porusza Katarzyna Liwak-Rybak, zadając pytanie o rolę muzeum we współczesnym świecie, poruszając kwestie związane z edukacją obywatelską i temat odpowiedzialności społecznej muzeum. Kamil Stasiak zaś zwraca uwagę, na to iż jednym z wymogów przetrwania muzeów jako istotnej części społecznego ekosystemu jest budowanie instytucji rezylientnej, a więc odpornej, dzięki umiejętności dostosowania jej do zmieniających się warunków.
Z kolei Anna Kroplewska-Gajewska przedstawia zagadnienie relacji między widzem a dziełem sztuki.

Dwa kolejne teksty traktują o problematyce budowania i formy przekazywania treści na ekspozycjach. Pierwszy, autorstwa Pauliny Długosz opisuje efekty projektu badawczego, prowadzonego przez Muzeum Miasta Łodzi i Uniwersytet Łódzki, dotyczącego metodologii tworzenia komunikatu językowego zgodnie z postulatami projektowania uniwersalnego. Drugi z nich – Sylwii Szarejko – prezentuje metody tworzenia tekstów muzealnych, które zostały wykorzystane w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Tom zamyka artykuł Moniki Januszek-Surdackiej, którego punktem wyjścia stała się akwarela Kwiat hibiscusa Mary Litauer-Schneider ze zbiorów oddziału Dom Kuncewiczów Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym. Na jej przykładzie autorka ukazuje przebieg procesu badawczego – odkrywania

i budowania narracji, których celem jest chęć przywrócenia pamięci kobiet artystek związanych z tym

miastem.

 

Toruń 2023, red. M. Nierzwicka, M. Zdanowski, il. kolorowe, oprawa miękka, ss. 216

ISBN 978-83-67689-00-7

ISBN 978-83-66208-33-9

Cena: 49,00 zł